YouTube videa

O vytváření videí jsem přemýšlela dlouho, ale až uzavření škol na jaře roku 2020 mě donutilo se do toho pustit. Přesněji řečeno mě a mého manžela, který všechna má videa animuje, graficky upravuje a stříhá. Postupně vytváříme videa, jejichž cílem je stručně a hlavně názorně vysvětlit danou problematiku. Tato videa vytvářím tak, aby souzněla s očekávanými výstupy žáků v přírodovědných předmětech. Nově k těmto videím vytvářím i pracovní listy, které si můžete na mých stránkách volně stáhnout.

Pracovní list ke stažení